Οικοδομικές Επιχειρήσεις και Εργασίες

3
Θράκης 32, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, 2χιλ Πτολεμαίδας Κοζάνης
Τηλέφωνο
2463082323, 2463027640