Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές

2
Περδίκκα 13, Πτολεμαίδα, Σολωμού 1, Αμυνταίο
Τηλέφωνο
2463053015, 2386501110
3
Βασιλίσσης Σοφίας 40, Κοζάνη
Τηλέφωνο
2463771150
7
Πλατεία Γιολδάση 1, Κοζάνη
Τηλέφωνο
2461039435
8
Πτολεμαίων 9, Πτολεμαΐδα
Τηλέφωνο
2463021060
Εορδαιας- Πτολεμαΐδα, 502 00
Τηλέφωνο
2463053145
Άνω Προφήτη Ηλία 7, Κοζάνη
Τηλέφωνο
2461506740